Kliniska prövningar på medicintekniska produkter

23
nov
Kammaren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kl 16.30- 19.00

Välkommen till en spännande eftermiddag som belyser kliniska prövningar på medicintekniska produkter. Ta tillfället i akt att nätverka med kollegor över en smörgås och dryck, i kombination med intressanta föredrag!

Detta är ett samarrangemang mellan sektionen kliniska studier och sektionen medicinteknik inom Apotekarsocieteten.

Program

Medicintekniska produkter- CE-märkning och klinisk utvärdering
Ann-Catrin Petersson Olmås, Clinical Compliance Manager Global Clinical Development & Evidence Strategy, Mölnlycke Health Care

Vad krävs i anmälan till Läkemedelsverket?
Elin Karlberg, Regulatorisk utredare, Medicinteknik
Enheten för Kliniska prövningar och licenser Läkemedelsverket

Mingel och fika

Nya regelverket för medicinteknik
Elin Karlberg, Regulatorisk utredare, Medicinteknik
Enheten för Kliniska prövningar och licenser Läkemedelsverket

Sektionen Medicinteknik och lokalt nätverk under sektionen Kliniska studier hälsar alla välkomna!

Anmälan

(Klicka på ”anmäl dig här” i högerspalten, senast den 20 november.)

Kom ihåg att du som medlem i Apotekarsocieteten behöver logga in i samband med anmälan. Aktiviteten är kostnadsfri för dig som medlem i Apotekarsocieteten, övriga betalar 100 kr i samband med anmälan.