Kliniska prövningar inom onkologi

10
sep
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.00-14.00

Med lång erfarenhet av prövningar inom onkologi kommer Annika Baan att diskutera nya trender och utmaningar inom området. Ett exempel är finansiering av dyra läkemedel och dyr metodologi inom onkologisk prövning. Hur kan vi engagera patienter för att få fler som deltar i kliniska prövningar? Betydelsen av ett fruktsamt samarbete mellan onkologiska prövningsenheter i landet kommer att beskrivas.

Talare: Annika Baan, Cancerrehabilitering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Läs mer och anmäl dig här