Klinisk forskning i primärvården: förutsättningar och möjligheter

23
sep
Digitalt
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

På seminariet kommer vi gå igenom vilka förutsättningar som finns för kliniska studier i primärvården, vad som är speciellt i genomförandet samt hur man som forskare/företag går tillväga om man vill genomföra en studie. Medarbetare vid Gothia Forums forskningsenheter berättar hur de konkret arbetar med studier med primärvårdspatienter.

Talare: Maria Larsson, primärvårdschef forskning- och utveckling, personal från CTC och PTC, Gothia Forum

Övrigt: Inbjudan med Skype-länk skickas till alla anmälda närmare datum.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan