Kan AI/ML användas säkert inom medicinteknik?

6
feb
AI Innovation of Sweden, Lindholmspiren 11, 417 56 Göteborg
16.30 - 19.30

Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. Vad är det som gäller? Vad kan vara svårt? Kan det överhuvudtaget fungera? Teori och praktiska erfarenheter.

Program

16.30 Dörrarna öppnas

17.00 Introduktion AI-ML och – teknikperspektivet. Aktuella tillämpningar. Beskrivning av nuläget – vad är det som händer? (Mats Ohlson, Peter Löwendahl, )

17.20 Exempel från verkligheten – Vitrolife

17.50 Regulatoriska förutsättningar (Mats Arturson, Läkemedelsverket)

18.20 Regulatoriska möjligheter (vägar fram) BSI/FDA Mats Ohlson, Peter Löwendahl

18.40 Paneldebatt

19.00 – 19.30 Mingel och snittar

 

Anmälan och mer information