Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när SU och GU samarbetar

4
maj
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13:00-14:30

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

På seminariet kommer jurister från SU och GU tillsammans gå igenom olika frågeställningar som kan bli aktuella när man är dubbelanställd eller har samarbeten mellan verksamheterna. Vi tar upp frågor som rör forskningshuvudman, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdesavtal och vad man överlag kan behöva tänka på när GU och SU arbetar ihop. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.

Talare: Katarina Nyström, jurist Gothia Forum, Johanna Wallin, jurist GU, Erica Schweder, jurist GU, Eva-Marie Ekman, kanslichef SU

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan