Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när GU och SU samarbetar

23
sep
Online
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forums seminarieserie HT 2021

På seminariet kommer jurister från SU och GU gå igenom frågeställningar som kan bli aktuella när man är dubbelanställd eller har samarbeten mellan verksamheterna. Vi tar upp frågor som rör forskningshuvudman, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdesavtal och vad man överlag kan behöva tänka på när GU och SU arbetar ihop. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.

Talare:

Helena Carrick, jurist på Gothia Forum,
Erica Schweder, jurist på Göteborgs universitet (GU)
Eva-Marie Ekman, kanslichef Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)

Kontakt:

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Petersson, Gothia Forum, christina.petersson@vgregion.se

Anmälan