IVDR – Nya regelverket för In Vitro diagnostiska medicintekniska produkter

8
dec
Digitalt
08:30-10:00

Mediteq Forum bjuder in:

Välkommen att träffa våra regulatoriska experter digitalt och få information kring nyheter och förändrade krav för In Vitro diagnostiska produkter, baserat på övergången från direktiv (98/79/EC) till Europeisk förordning (2017/746).

Vi startar med en presentation av Mediteq Forum och därefter informerar vi bl.a. om:
• Produktklassificering
• Ökade krav på dokumentation
• Kliniska data för prestanda
• Kontroll från Anmält Organ
• Egentillverkning / ’In House Manufacturing’

Den digitala aktiviteten riktar sig till alla intresserade men framför allt aktörer som tillverkare och distributörer av In vitro diagnostiska produkter. Syftet är att ge en översikt kring de nya och förändrade kraven samt regelverkets innehåll och status införande.

Välkommen!

Mer information och anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt.