Start date

IT- och cybersäkerhet – alltmer akut i vården

Veras Gräsmatta
IVA

Date

Start date

Location

Veras Gräsmatta

Time

17:00 – 18:30

Address

Vera Sandbergs allé 8, Göteborg & online.

Event type

Seminarium

Organizer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Alla delar av vården är idag beroende av digitala system. Därmed blir säkerhetsfrågorna alltmer centrala. Lever dagens IT-system upp till nödvändiga krav för säker drift? Är beredskapen mot cyberangrepp tillräcklig i våra regioner? Seminarium med IVA Väst och projekten Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd och Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft.

Event information

Medverkande:

  • Anders Andersson, enhetschef Cybersäkerhet, Region Västra Götaland
  • Johnie Berntsson, verksamhetskonsult vårdens digitalisering, medlem i styrgruppen för Digitalisering – möjliggörare i framtidens näringsliv
  • Catharina Jacobson, enhetschef Beredskap och säkerhetsskydd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Linda Olsson, projektledare Digitalisering – möjliggörare i framtidens näringsliv
  • Staffan Truvé, forskningsdirektör Recorded Future, medlem i styrgruppen för Cybersäkerhet för ökade konkurrenskraft

Moderator: Jan Westberg, projekledare i de båda IVA-projekten

IVA Västs ordförande Victoria Van Camp hälsar välkomna.