Innovationskontoret, Läkemedelsverket i Göteborg

27
maj
Konferenscenter Wallenberg
13.00-18.00

Välkommen till ett seminarium om regulatoriska frågor! Konferensen vänder sig till er som arbetar med utveckling av nya medicinska produkter. Ta del av regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och i viss mån medicinteknik, möjligheter till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning samt hur man kan få vägledning till att hitta rätt bland regelverken. Seminariet arrangeras av Innovationskontoret på Läkemedelsverket i samverkan med Gothia Forum, GU Holding, Sahlgrenska Science Park och Västra Götalandsregionen. Läs mer och anmäl dig via Läkemedelsverket.