Lär dig arbeta med användarfokuserat designtänkande – del 1

12
jan
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg

En tvådagars intensivkurs som ger dig färdigheter, metoder och verktyg för att underlätta och leda team, komplexa processer, workshops och möten.

Kursen är för dig som vill använda workshops som verktyg i ditt dagliga arbete. I din roll är det troligt att du leder ett produkt– eller tjänsteutvecklingsteam, ansvarar för affärs- eller varumärkesutveckling på strategisk eller operativ nivå.

Du lär dig de viktigaste principerna och de olika stegen i användarfokuserad design. Här får du metoder kring hur man ringar in en intressant designutmaning och verktyg för att ta reda på vad användarna verkligen önskar sig.

Därefter lär du dig hur man utforskar ett brett fält av olika lösningar, samt hur man väljer ut de mest lovande och lönsamma idéerna. Till sist lär du dig att ta fram enkla prototyper i syfte att utforska och samla in ytterligare feedback från de tilltänkta användarna.

Resultatet är förutom konkreta idéer ökad kunskap för att kunna fortsätta på egen hand. Dokumentation av de metoder som används ingår i form av en specialdesignad verktygslåda med både analoga och digitala verktyg.

Läs mer och anmäl dig här