Informationsseminarium om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

11
okt
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
11:30-12:30 (13:00 inkl. lunch)

Välkommen på informationsseminarium om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019.

 Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 – 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

På detta lunchseminarium kommer Henrik Mindedal från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, tillsammans med Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, att informera om utlysningen. Du kan ställa frågor och efter seminariet bjuder vi anmälda deltagare på en lunchwrap.

Om du har frågor redan nu är du välkommen att kontakta
Henrik Mindedal, henrik.mindedal@medtechwest.se
Göran Leonardsson, goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se

Läs mer om utlysningen HÄR

Anmäl dig här senast kl. 12:00 den 8 oktober

VÄLKOMMEN!

Det här är ett samarrangemang av MedTech West och Sahlgrenska Science Park. Vi kommer också att arrangera ett frukostseminarium om utlysningen lite längre fram – håll utkik efter inbjudan!