Informationsseminarium 2 om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

23
okt
MEDICINAREGATAN 8 A, GÖTEBORG, Konferensrum Popup, plan 3
13.00 - 14.30

Välkommen på informationsseminarium om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019.

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 – 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, kommer tillsammans med Henrik Mindedal från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, att informera om utlysningen mellan kl 13.00 och 14.00. Därefter finns möjlighet att ställa frågor och få mer information för dig som har tid att stanna en stund.

Om du har frågor redan nu är du välkommen att kontakta Göran Leonardsson eller Henrik Mindedal.

Läs mer om utlysningen här.

Anmäl

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 21 oktober.

Varmt välkommen!