Informationsmöte om SIO Folksjukdomar

24
nov
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.
14:00-15:30

Informationsmötet vänder sig till dig som är verksam inom forskning, hälso- och sjukvård, innovation och entreprenörskap inom diabetes eller cancer. SIO Folksjukdomar är ett program som stöds av Vinnova och syftar till att sammanföra olika delar inom forskning, hälso- och sjukvård, samt företag och industri med varandra för att skapa och utveckla nya möjligheter att verkligen ta sig an de stora folksjukdomarna.

Inom programmet har diabetes valts som pilotområde och därifrån inleds programmet. Programmet kommer att breddas och även inkludera cancer. Tanken är att framöver utöka med fler folksjukdomar.

Aktörer inom SIO kroniska sjukdomar inkluderar life science-branschen i Sverige (bioteknik, medicinteknik, pharma), hälso- och sjukvården, akademiska forskningsinstitutioner och andra organisationer, däribland innovationsstödjande system. Stora life science-företag och SME (små- och medelstora företag) via inkubatorsystem och vårdgivare har tagit aktiv del i att identifiera utmaningar måste åtgärdas för att uppnå en ökad tillväxt inom hela life science sektorn i Sverige.

Läs mer i Sahlgrenska akademins nyheter Akademiliv