Informationsmöte om en ny stor utlysning inom hälsa- Ett samarbete mellan Swelife och MedTech4Health

23
nov
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
11.30.13.00 (Lunchsmörgås serveras från 11.30)

Sahlgrenska Science Park och MedTech West bjuder nu in till ett informationsmöte om den aktuella utlysningen.

Utlysningen öppnar den 21 november 2016 och är ett samarbete mellan de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health med en total budget på 15 MSEK.

Utlysningen Project Proposals to Improve Health riktar sig till samverkansprojekt med mål att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. För att kunna söka ska minst två av sektorerna sjukvård, industri och akademi vara parter i projektet. Dessutom ska slutanvändaren eller mottagaren (sjukvård, patient, kund, brukare etc.) vara aktivt representerad i projektet, antingen som projektpart eller som målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna. Deadline för ansökan är den 27 januari 2017 kl 14.00

MER INFO & ANMÄLAN –> HÄR

All information kommer att publiceras på Vinnovas webbplats För förhandsinformation, se swelife.se