Inbjudan till Seminarium om Effektiv Vård

1
dec
Stora Aulan på Sahlgrenska sjukhuset, Huvudentrén, Blå Stråket 5
8.45-16.00

Nätverket för Hälso-och Sjukvård (NHS) arrangerar den 1 december 2016 i samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers ett seminarium om effektiv vård som vänder sig till verksamhetsansvariga, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt beslutsfattare i Västsverige och inom Sahlgrenska akademin, Chalmers och berörd industri.

Sponsorer: Albert Ekmans Stiftelse, kirurgisk FoU, Gbg, Med. Komp. Utv. rådet, VGR, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Science Park.

ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan senast tisdag 15 november.
Seminariet är kostnadsfritt men deltagarna får betala sin egen lunch.

Mer information & anmälan hittar du –> här

PROGRAM 

8.45 – 9.00 Välkomstanföranden Carl Bennet, teknologie hedersdoktor, tidigare ordförande i styrelsen för Göteborg universitet

Moderator: Bibbi Carlsson, ordförande i NHS

9.00 – 11.30 Svagheterna i svensk sjukvård och möjligheterna att ta till vara effektiviserinspotentialen

Utredningarna presenteras:

Göran Stiernstedt, Effektiv vård – 30 min

Måns Rosén, Högspecialiserad vård – 30 min

Kort paus med förfriskningar – 20 min

Analys med synpunkter och förslag:

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet – 20 min

Roger Molin, Sveriges kommuner och landsting – 20 min

Diskussion – 30 min
11.30 – 12.00 Politikens villkor och möjligheter att realisera presenterade förslag till förändringar

Ledande sjukvårdspolitiker

12.00 – 13.00 Egen lunch

13.00 – 13.45 Effektivisering av svensk sjukvård på alla nivåer – mina reflexioner kring möjligheter och hinder

Nils Crona, docent, Erfarenheter från mångårigt medicinskt ledarskap  Diskussion Bensträckare – 5 min
13:45 – 15.00 Akademins och industrins roll i sjukvårdens förändringsarbete

Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin – 20 min

Anna Dubois, vice-rektor Chalmers – 20 min

Elisabeth Björk, docent, global vice president, AstraZeneca – 20 min

Kort paus
15.00 – 16.00 Sammanfattande diskussion

  • Att ta till sig viktiga lärdomar och skapa ny kunskap
  • Att ta vara på framgångar och positiva exempel, inte minst i den egna organisationen
  • Att gå vidare

Ledning: Göran Bondjers, professor

16.00 AvslutningBibbi Carlsson

Om arrangören:
Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) har bildats för att som oberoende ideell aktör och tankesmedja bidra i samtal för att främja hälso- och sjukvårdens utveckling. NHS består företrädesvis av tidigare kolleger inom den västsvenska sjukvården och akademin. www.nhs11.se