Inbjudan till networking & seminarier med investerare

3
feb
Svenska Mässan, Göteborg
09.00-12.00
Ta chansen att träffa dina framtida investerare och samarbetspartners i Göteborg 3-4
februari 2014!

Connect2Capital är en mötesplatsen för tillväxtföretag från Sverige, Norge och Danmark. Här får du möjlighet att möta nationella och internationella investerare i ett
speed-meeting forum.

Parallellt med matchmaking är du välkommen att delta på seminarier med ledande experter inom området. Connect2Capital vänder sig till samtliga tillväxtbranscher med särskilt fokus på ICT, Life Science & Technology (inkl CleanTech).

Sign-Up & Connect:

Start-ups, små och medelstora företag med hög tillväxtpotential som söker kapital ansöker till speed-meetings genom att maila in ett investerings-PM. För att förboka ett möte mailar du in ditt investerings-PM till: Sofia Hjelmberg (sh@connectvast.se) Samtligt material ska finnas på engelska.

Besök www.connect2capital.org för mer information, registrering och ansökan.

TIPS!
Anmäl dig även till ”EPIC Morning”, 3 februari, 09.00-12.00: ”How to raise capital, build a presentation and forecast” med Gregory Carson, Ocean Bridge Capital.

Inbjudan start-ups »

Arrangörer: Almi Företagspartner, Almi Invest, Business Region Göteborg, Connect Väst, Västra Götalandsregionen

 
Datum: Februari 3-4 2014
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Kostnad: 550kr inkl. moms
Kontakt: Erik Behm, 0707-75 55 96