Implementering av medicintekniska innovationer och tänster

8
mar
Digitalt
14:00-15:00

Medtech4Health bjuder in till seminarieserie:

Du som utvecklar en medicinteknisk produkt eller tjänst i ett tidigt skede erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom vår satsning Kunskapslyftet.

Serien består av korta, webbinarier inom regelverk och standarder för såväl medicintekniska produkter som produkter för in vitro-diagnostik. Planerad start är 8 mars 2021 och löper fram till sommaren med ca ett seminarium per vecka.

Mer information och anmälan

Inplanerade webbinarier:

• Introduktion till regelverk – med fokus på MDR och IVDR
• Processen för CE-märkning enligt MDR och IVDR
• Klassificering kopplat till risk, enligt MDR och IVDR
• Kliniska data och klinisk utvärdering
• Verifiering och standarder som arbetsverktyg på vägen mot MDR
• Introduktion till kvalitetsledningssystem
• Skapa och jobba med kvalitetsledningssystem
• Introduktion till Risk Management
• Skapa och jobba med Risk Management
• Användbarhet (IEC 62366-1)
• Mjukvara (ISO 62304)
• Cyber Security