Hur och när skall jag förbereda mitt företag för en framgångsrik exit?

20
maj
Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, 413 90 GÖTEBORG
10-11

Välkommen att besöka vår populära frukostworkshop fredag den 20 maj på Sahlgrenska Science Park. Starta morgonen med en god frukost, mingla med andra företag i Parken och besök sedan en intressant workshop.

På plats idag finns Martin Nicklasson, Gunnar Olsson, Jan Törnell och Daniel Lifvredsson från Excore Med. Martin, Gunnar och Jan har alla omfattande erfarenhet från mycket seniora roller inom olika läkemedelsföretag och kunskap om vad som gör ett företag attraktivt för exempelvis uppköp. Daniel har lång erfarenhet av förtagstransaktioner och är ägare och VD för Excore.

Exit (företagsförsäljning, utlicensiering eller börsintroduktion) är ofta en förutsättning för att bolag som utvecklar nya läkemedel skall få en produkt till marknaden. Vi är övertygade om att kunskap om vad en tagare vill se samt att processen startas tidigt leder till ett mycket bättre värde på bolaget och en lättare exitprocess.

Vi har kunskaper om vad en tagare förväntar sig (vi har suttit på den sidan bordet) och dessutom ett kontaktnät som möjliggör tidiga kontakter och verifiering av behovet. Vår modell innebär att vi enbart arbetar med en ”success-fee” och därför måste vara mycket selektiva i de bolag vi engagerar oss i. Vi arbetar långsiktigt och ger råd om den bästa vägen mot exit samt tar fullt ansvar genom hela exitprocessen.

Välkommen med din anmälan—->här

Eventuella förhinder meddelas i god tid till:events@sahlgrenskasciencepark.se

NÄR:
20/5
VAR: Sahlgrenska Science Park (vån 4).

T
IDER:
10:00-10:20   Mingel och fika ihop med övriga företag i Parken
10:20-11:00   Workshop (konferenssal Änggården)


 Inbjudan sker i samarbete mellan Sahlgrenska Science Park & Excore Med.