Hur kan jag minska risken att drabbas av folksjukdomen stroke?

16
maj
Göteborgs Universitets Aula, Vasaparken, Göteborg
16.30 - 18.30

Som en blixt från klar himmel – men den kan undvikas!

Så påverkar livsstil och psykiskt välbefinnande

Göteborg hyser den 16-18 maj 2018 ESOC 18, den stora årliga Europeiska strokekongressen med några tusen deltagande forskare och kliniker inom fältet. I anslutning till detta ordnas ett seminarium för allmänheten, för att redogöra för de stora förbättringarna som ägt rum kring vår stora folksjukdom stroke de allra senaste åren och vad som kan stå för dörren i nära framtid.

Vad säger vetenskapen? Fokus är att redogöra för vad du själv kan göra åt din livsstil för att minska risken för stroke och att ge kunskap om hur man ska bete sig om man själv eller anhöriga ändå drabbas. Omedelbar akut behandling kan rädda många liv och minska följder efter stroke. Fysiska aktivitetens, kostens och det goda livets liksom kulturens betydelse kommer att diskuteras. En paneldiskussion och möjlighet för dig att ställa frågor kommer att ge en bred belysning av ett av våra största problem inom hälso- och sjukvården.

Seminariet är öppet för alla och föranmälan behövs inte. Den fina aulan rymmer 350 personer. Plats ges enligt principen ”först till kvarn…”

Program kl 16.30 – 18.30

Moderator Christian Blomstrand  
Vad är stroke, risk- och friskfaktorer Christian Blomstrand
Vad har stroke inneburit för mig Ann-Christin Jademyr

Magnus Hesselgren

Livsstilsfaktorers påverkan på hälsa  
Fysisk aktivitet Carl Johan Behre                      
Kost Kajsa Asp Jonson
Psykisk ohälsa, fysisk aktivitet och stroke – hur hänger de ihop? Maria Åberg              
Fruktpaus  
E-hälsa – Bidrag till livsstilsförändring, och jämlik vård? Jennifer Grönqvist, Sahlgrenska Science Park
Akut strokebehandling          

Tid är hjärna, vad bör allmänheten veta?

Förebygga stroke

 

Petra Redfors
Musikens kraft att läka Rickard Åström
Avslutande paneldiskussion och frågor från auditoriet 

Föredragshållare

Christian Blomstrand
professor em i neurologi, vid Göteborgs Universitet,
ordförande i StrokeInvest, styrelseledamot i StrokeCentrumVäst

Ann-Christin Jademyr
undersköterska i akut strokenhetsvård, själv drabbad av stroke och efter lång framgångsrik rehabilitering åter i arbete heltid

Magnus Hesselgren
Egen företagare inom byggbranschen, som drabbades av stroke och där omedelbar avancerad akutbehandling var framgångsrik och innebar liv utan betydelsefull funktionsnedsättning och även möjliggjorde full arbetsåtergång.

Carl Johan Behre
docent i invärtesmedicin, överläkare. SU/Sahlgrenska

Kajsa Asp Jonsson
dietist, journalist och författare, med helhetssyn på fysisk aktivitet, kost och hälsa

Maria Åberg
docent i neurobiologi och läkare inom Närhälsan

Jennifer Grönqvist
affärsrådgivare digital hälsa.  Sahlgrenska Science Park

Petra Redfors
överläkare neurologi, medicine doktor. SU/Sahlgrenska

Rickard Åström
musiker, kompositör. Tvåfaldig Grammisvinnare med Groupa, engagerad i forskningsprojekt vid Sahlgrenska Akademin.