Hur hanterar företagen framtidens hållbarhetsutmaningar?

18
maj
Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, Göteborg
07:30-09:00

Medvetna företag är morgondagens vinnare! Under våren har 8 små, medelstora och stora företag i Västsverige deltagit i ett unikt pilotprojekt för att vässa sina affärsmodeller för en oviss framtid präglad av hållbarhetsutmaningar. Företagen har arbetat med ett antal framtidsscenarier och analyserat hur deras befintliga affärer står sig i de olika tänkta framtiderna. Som ett nästa steg har man börjat skissa på affärsmodeller som är mer hållbara.

Vid detta frukostmöte får du ta del av företagens praktiska erfarenheter och insikter. Vi kommer också att beskriva projektets metodik och hur de olika scenarierna tagits fram.

Tid: 18 maj, 2016 Frukost 07.30-08.00 Seminarium 8.00-9.00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, Göteborg
Anmäl dig senast den 15 maj >>  

Projektgrupp:
Johanneberg Science Park, CSR Västsverige, Knowit, Swerea IVF, Connect Sverige
Deltagande företag: ACG Accent, APS Drift och underhåll, Elpanneteknik Sweden, Erlandsson Bygg, Flexlink, Icebug, Nidacon International, Termoventiler
Finansiärer: Västra Götalandsregionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden