Horisont Europa – Extern finansiering för forskning och innovation

20
apr
Digitalt
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

Medarbetare från Grants office på Gothia Forum berättar om Horisont Europa, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027 men även om andra externa finansiärer. Vad är kluster, ”missions”, partnerskapsprogram? Vilka olika möjligheter finns att söka medel? Hur lyckas du med din ansökan? Hur fungerar det att vara med i EU-projekt? Detta är ett tillfälle för dig som är nyfiken på att ta steget mot internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Talare:
Louise de Verdier, projektledare Grants office Gothia Forum, tillsammans med inbjudna talare

Kontakt:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Mer information och anmälan