Studentkompetens för hållbar konkurrenskraft

3
maj
Biotech Center
08.30-10.00

Har ni komplexa utmaningar i ert företag? Vi har kompetensförstärkningen för ökad konkurrenskraft! Allt ifrån cirka 50 timmars teaminsats av studenter upp till sex månaders implementering tillsammans med er och med stöd av innovationsaktörer är möjligt – kostnadsfritt och med stort engagemang!

Som en del av ett nytt projekt arbetar den ideella organisationen Black Dot med att utveckla och skapa förutsättningar för studenter att arbeta med utmaningar i privat, offentlig och idéburen sektor för att brygga den klyfta som finns mellan akademin och de tre sektorerna. I syfte att skapa ökad konkurrenskraft för life science-företag deltar Sahlgrenska Science Park i företagsträffar, planering och med stöd under implementeringsfasen.

Detta är ett förutsättningslöst möte, så ta chansen att ta reda på mer och ställ dina frågor!

Välkommen med din anmälan –> här.

I erbjudandet ingår:
  • Konsultation hos företag – Identifiera och formulera potentiell utmaning (2 timmar)
  • Professionell rekrytering av studenter från hela Västra Götalandsregionen
  • Matchning av studenter till multidisciplinära innovativa team
  • Ett team av studenter som ramar in en hållbar lösning (50 timmar)
  • Möjlighet till ytterligare 6 månader kollaboration med ert team av studenter med skräddarsytt stöd för era studenter att tillsammans med er implementera lösningen

Inledningsvis spenderar studenterna en helg med att rama in en hållbar lösning på just er utmaning, för att sedan gemensamt med er besluta om ni tillsammans vill gå vidare och under följande sex månader arbeta för att implementera lösningen med strukturellt stöd av innovationssystemet.

Ta chansen att låta studenter från lärosäten i hela VGR rama in en lösning som inkluderar vilket problem man löser, för vem, hur man löser det, vilken eventuell affärsmodell som bör användas och vad som behövs för att genomföra lösningen. Läs mer om vad som förväntas av er företag här.

För mer information
Kontakta Åsa Lindström, projektledare, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-734 99 76 eller e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se alternativt Black Dot via e-post Contact@blackdot.xyz.
Läs mer om Black Dot här 
Arbetet som Sahlgrenska Science Park lägger ner genomförs i samarbete med Business Region Göteborg inom ramen för Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Läs mer här  
catalyserny