Hälsoekonomi och mätning av livskvalité i kliniska studier

18
feb
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.00 - 14.30 (möjligt att följa på distans)

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

På seminariet kommer vi gå igenom grunderna i hälsoekonomi, olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar och tips på hur dessa kan planeras in i en klinisk studie. Vi kommer även ta upp några av de effektmått som vanligen används inom hälsoekonomi för att fånga hälsorelaterad livskvalité, såsom kvalitetsjusterade levnadsår
(QALYs), och hur detta kan beräknas utifrån olika metoder.

Talare: Emelie Pauli, projektledare på Gothia Forum

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan