Hälso- och sjukvårdens triangeldrama

14
mar
Aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

NHS följer upp ett tidigare mycket välbesökta seminarium ”Effektiv Vård” som handlade om effektiviseringspotentialen i svensk sjukvård.

Nu hälsar vi dig varmt välkommen till ett heldagsseminarium som belyser hur vi kan komma åt en del av denna effektiviseringspotential.

Kravet på effektiv samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun står i centrum. Vi vill diskutera hur denna samverkan, som vi benämner triangeldramat i svensk hälso- och sjukvård, kan lösas på ett bra sätt för individ, organisation och samhälle och där primärvården får en ny roll. 

Seminariet arrangeras av Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Science Park, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Vi vänder oss till verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Väst-Sverige, region, kommuner, Sahlgrenska Akademin, Chalmers och berörd industri.

Seminariet är kostnadsfritt, men du betalar själv din egen lunch.

Anmälan och mer info

Program

08.45 – 09.00 Välkomstanförande
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL
Moderator: Bibbi Carlsson, ordförande NHS
09.00 – 12.15 På väg mot en samordnad utveckling för god och nära vård – Färdplan och målbild
Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, tillsatt för att leda arbetet med sjukvårdens strukturförändring med primärvården i fokus
30 min
Frågor 20 min
Paus med förfriskningar 20 min
Hur primärvården kan fullgöra en ny roll och bidra till att minska triangeldramat
Agneta Hamilton, allmänläkare 
Charlotte Barouma, allmänläkare, konsult primärvårdsutveckling 45 min
Irene Svenningsson, distriktssköterska  
Frågor         15 min
Kort paus 5 min
Primärkommunens ansvar och syn på en ny roll för primärvården och hur och med vilka resurser kommunen kan bidra till att minska triangeldramat
Thomas Jungbeck, direktör Västkom
Henrik Ripa, ledamot Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 45 min
Sven-Ove Andersson, socialchef, Lidköpings kommun   
Frågor 15 min
12.15 – 13.00 Egen lunch
13.00 – 15.00 Vad den slutna vården kan göra för att minska triangeldramat
Marianne Alärd, koordinator Närvård Västra Skaraborg
Svante Lifvergren, kvalitetschef SKAS  45 min
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör SU, professor
Frågor 15 min
Hur kan ny digital teknik och framtida utbildningsbehov/-strukturer hjälpa till att minska triangeldramat  
Anette Åquist Falkenrot, medinsk informationsdirektör, SU
Christer Rosenberg, utvecklingschef Närhälsan, VGR 30 min
Olle Larkö, f.d. dekanus Sahlgrenska akademin 
Frågor 10 min
Paus med kaffe och förfriskningar     20 min
15.00 – 16.00 Sammanfattande diskussion och aktuell planering inom VGR
Panel med Anna Nergårdh, Agneta Hamilton, Charlotte Barouma, Ann-Marie Wennberg, Sven-Ove Andersson och Christer Rosenberg. Ledning: Cecilia Björkelund, professor
16.00 Avslutning
Bibbi Carlsson