Grundläggande immaterialrätt

21
okt
Johanneberg Science Park
09.00-12.00

Johanneberg Science Park hälsar välkommen till en förmiddag med en grundläggande introduktion till immateriella rättigheter (Intellectual Property, IP) tillsammans med Zacco, ett IP-konsultföretag med tekniska och juridiska experter. Förmiddagen avslutas med ReVibe Energy som jobbar med omvandling av vibrationsenergi till elektrisk energi, och hör mer om deras erfarenheter och utmaningar med immaterialrätt. Efter den här förmiddagen kan du börja inventera din verksamhets immateriella rättigheter, och själv söka information i olika IP-databaser!

Välkommen att anmäla dig här! (Platserna är begränsade)