GREAT HealthTech seminarium

16
apr
Seminariet kommer att hållas online, mer information om plattform kommer senare.
08:00-10:00, kaffe från 7:30

Digitalisering som möjliggörare för en vård i världsklass

Hur kan vi samarbeta med och lära av andra branscher för att erbjuda vård i världsklass?

Regeringen har satt upp målet att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. Flera tunga instanser lyfter fram digitalisering som den enskilt viktigaste möjliggöraren för en fortsatt vård i världsklass. Vad kan healthtech-branschen lära från andra branscher som kommit längre i sin digitaliseringsresa? Och hur kan digitalisering vara möjliggörare för en vårdkedja i världsklass genom att förebygga och behandla sjukdom?

Program

08:00 Ordförande GREAT & VD HiQ Göteborg Jerker Lindsten hälsar välkommen

GoCo Health Innovation City CEO Peder Wahlgren ”A new Health innovation meeting ground in West Sweden”

Sahlgrenska Science Park CEO Charlotta Gummeson ”Accelerating Life Science Business”

GREAT & HiQ Joakim Hökegård ”Digital samverkan för bättre hälsa och konkurrenskraft”

Frode Langemoen, Technology Executive IMB Foodtrust – ”Do you know what you eat? And it is safe?” Control of food chain to be used in Medical and Automotive.

Quviva VD Henrik Cederqvist ”Att sälja digitala innovationer till vården: möjligheter och utmaningar”

Vi serverar kaffe & macka från kl. 07.30.

10:00-10:30 Nätverkande och rundvisning av GoCo Helath Innovation City för de som vill.

Välkomna!

Läs mer om GREAT

Anmälan