Framtid Västra Götaland – Kompetens för omställning och konkurrenskraft

20
jan
Online
09.00-15.45

Tillgången till kunskap och arbetskraft, förändrade kompetensbehov och förutsättningarna för livslångt lärande påverkar takten i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Konferensen tar avstamp i vår gemensamma utvecklingsstrategi för Västra Götaland och fokuserar på kompetensfrågan från olika perspektiv.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

Välkommen till Framtid Västra Götaland!

Mer information och anmälan

Arrangör: Västra Götalandsregionen