Finansiering för klinisk forskning: Tips och råd om ansökningar om bidrag

15
okt
 Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.00-14.30

Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs Universitet ger tips och råd för ansökningar till svenska forskningsfinansiärer och berättar om de tjänster och stöd du som kliniskt verksam forskare kan få hos dem. Dessutom presenteras ALF-kontoret samt kommande utlysningar för ALF-medel.

Talare: Kristina Eriksson, ALF-kontoret, och Ulf Nilsson, Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla

Läs mer och anmäl dig här