Feasibility – arbetssätt kring studieförfrågningar

28
nov
Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.30-14.30

Under seminariet presenteras arbetet för att skapa en nationell process kring studieförfrågningar. Ett antal förslag till åtgärder i VGR och Norra Halland presenteras. Arbetet har genomförts inom ramen för Kliniska Studier Sverige med syftet att effektivisera förfrågnings- och svarsprocessen kring studieförfrågningar.

Talare: Per-Anders Jansson, Gothia Forum

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Läs mer och anmäl dig här