Externa finansiärer och statistiskdelen i en bidragsansökan

26
nov
Kammaren, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Grants office på Gothia Forum berättar om externa forskningsfinansiärer och hur du kan få hjälp med att skriva bidragsansökningar. Tillsammans med Emina Hadzibajramovic från Akademistatistik kommer vi speciellt titta på vad man ska tänka på för de statistiska avsnitten inför t.ex Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning.

Talare: Louise de Verdier från Gothia Forum och Emina Hadzibajramovic från Akademistatistik

Övrigt: Målsättningen är att även ge möjlighet att delta på distans via länk. Vi kommunicerar detta till alla som är anmälda någon vecka innan.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Anmälan