Erfarenhetsutbyte om medicinteknisk mjukvara

3
nov
Jonsereds herrgård, Jonsered
12:00-17:00

Mediteq Forum bjuder in till ett erfarenhetsutbyte om Medicinteknisk Mjukvara. Deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper ligger till grund för eftermiddagens agenda, där fokus ligger på att lära av varandra och inspireras i sitt arbete kring utveckling och hantering av mjukvara. Diskussioner och utbyte av kunskaper och erfarenheter kring utveckling, riskhantering, testning och dokumentation.

Eftermiddagen inleds med gemensam lunch. För att delta behövs erfarenhet av mjukvaruutveckling och/eller hantering av mjukvara. Du kan t.ex. vara teknisk chef, mjukvarudesigner/utvecklare, testare och installations- eller supportansvarig. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer, först till kvarn gäller…

Anmäl dig och dina kollegor till: forum@mediteq.se Skicka även med en kort beskrivning av din anknytning till och erfarenhet av mjukvaruprocessen tillsammans med din anmälan. Utförligt program finns här