En workshopserie om Hållbara Affärsmodeller – 2 delar

1
nov
Arvid Wallgrens Backe 20 (Biotech Center)
9-13 (inkl. frukost & lunch)

DEL2, (SISTA DELEN)

Vad handlar workshopserien Hållbara Affärsmodeller om?
Företags hållbarhetsarbete fastnar ofta i inre processer och produktegenskaper. Då är det svårt att samtidigt höja blicken och ta hänsyn till att vi lever i en föränderlig tid med nya utmaningar men också nya möjligheter. Genom att se den egna verksamheten i ljuset av de framväxande nya kreativa affärsmodellerna öppnar vi upp ett nytt perspektiv på både affärsutveckling och hållbarhet. Lägger vi dessutom till de större trenderna börjar pusselbitarna till framtidens hållbara affärsmodeller framträda. I seminarierna samarbetar vi runt dessa pusselbitar för att vända på hållbarhetsutmaningarna till nya affärsmöjligheter för våra verksamheter.

Upplägg
Två träffar, kl. 9-13, (inklusive frukost & lunch), tisdag 3 oktober och onsdag 1 november. Plats: Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Vad kommer vi att få göra?

Under seminarierna kommer vi att arbeta med våra egna verksamheter utifrån ett kombinerat hållbarhets- och affärsmodellsperspektiv. Vi kommer att plocka in och jämföra våra egna affärsmodeller med några av de nya och kreativa modeller som verkar dyka upp i en accelererande takt. Därefter kommer vi att bekanta oss med några av de stora transformerande trender som har långsiktig påverkan på vår affärsomgivning. Genom att utgående från dessa insikter tillsammans arbeta med att utveckla våra affärsmodeller inför framtiden kommer vi närmare ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där hållbarhet och nya affärsmöjligheter går hand i hand.

Vad får vi ut av seminarierna?
Efter seminarierna har vi fått

  • vidgad förståelse för hållbarhet och hur hållbarhetsperspektivet kan stödja den långsiktiga affärsutvecklingen
  • erfarenhet av att kreativt och analytiskt arbeta tvärs över företagsgränserna med Business Model Canvas som ett verktyg för verksamhetens utveckling
  • insikt i hur vi kan arbeta med affärsutveckling i en föränderlig och osäker omgivning
  • idéer för hur morgondagens hållbara och lönsamma affärsmodell skulle kunna se ut för vår verksamhet

Villkor för deltagande
Ditt deltagande i kompetensaktiviteten är avgiftsfritt. I gengäld ber vi dig delta i utvärderingen som sker i samband med utbildningen. Vid uteblivet deltagande tas en avgift om 700 SEK ut.

Anmälan
Anmäl ditt intresse till Åsa Lindström, projektledare Sahlgrenska Science Park: asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se

Denna workshop genomför Sahlgrenska Science Park i samarbete med Business Region Göteborg och Johanneberg Science Park inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen”. Läs mer här.