Dos and don’ts in planning your clinical trial – avoid the pitfalls

21
maj
BIOTECH CENTER, ARVID WALLGRENS BACKE 20, GÖTEBORG
17:00

IRL, Galecto Biotech och SDS hälsar välkomna till detta seminarium med

Anna Törner, PhD, Managing Director and Regulatory Affairs Specialist, Scandinavian Development Services

The seminar will focus on key issues and decisions you need to consider, from a statistical perspective when planning your clinical trial. Format and content aimed at non-statisticians involved in clinical trials.

Anna Törner is Managing Director of SDS and also author of the book “Statistik är mer än siffor”. She frequently gives lectures and seminars in statistics aimed at non-statisticians.

Detta seminarium är det sista för våren i en serie inom temat läkemedelsforskning. Seminarieserien är tänkt att samla intresserade ifrån akademi och biotech.

Sammankomsterna är tänkta att ge en möjlighet för oss som sysslar med läkemedelsforskning, både preklinisk och klinisk, att utbyta erfarenheter, och på sikt bli lite mer synliga i regionen.

Vår plan är att fortsätta med nya seminarier en gång per månad under höst och vår.

Vill ni bidra med ett föredrag eller berätta om just er forskning så kontakta oss.

Seminariet anordnas i samarbete med Sahlgrenska Science Park.  

Vi avslutar med en afterwork på lämpligt ställe i Linnéstan för de som vill diskutera vidare.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION

Hjärtligt välkomna!

Peder Svensson, IRL
Fredrik Zetterberg, GalectoBiotech
Ingela Nylander, SDS