Digitalt informationsmöte: Sweden Brazil Innovation Initiative

26
jan
Digitalt
13:00-15:00

Är du intresserad av samarbete med Brasilien? Välkommen på ett digitalt möte där vi informerar om finansierings- och nätverksmöjligheter under 2021. Du får även möjlighet att diskutera handlingsplanen inom ett av områdena: smarta städer, hälsa, gruvor eller bioekonomi.

Detta möte vänder sig till alla organisationer som är intresserade av samarbeten mellan Sverige och Brasilien. Det bilaterala samarbetet med Brasilien fokuserar specifikt på smarta städer, hälsa, gruvor och bioekonomi. Idag har fyra handlingsplaner tagits fram, en inom respektive område.
Mötet är uppdelat i två delar. Den första timmen fokuserar på finansierings- och nätverksmöjligheter. Under den andra timmen välkomnar vi er som vill diskutera och bidra med era idéer och tankar kopplat till de fyra olika handlingsplanerna: smarta städer, hälsa, gruvor och bioekonomi. Vid anmälan väljer du vilken handlingsplan du vill diskutera.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på engelska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Mer information och anmälan