Digitalt informationsmöte om utlysning för samarbetsprojekt Sverige-Tyskland

11
feb
Digitalt
10:00-11:00

Samarbetet och de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland är starka. Våra länder och samhällen står inför gemensamma utmaningar inom bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens. Välkommen till ett digitalt informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda.

Samarbete mellan Sverige och Tyskland är starkt prioriterat inom ramen för det ingångna innovationspartnerskapet länderna emellan, som slöts 2017. I förlängningen förväntas partnerskapet att ytterligare stärka ländernas konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och arbetstillfällen.

Vinnova och dess tyska motpart, Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie och Projektträger AiF Projekt GmbH, erbjuder nu en möjlighet till projektfinansiering för samarbetsprojekt för små och medelstora företag (SMF) i en ny utlysning. (Observera att antal anställda är upp till 499 i detta fall.) Tyskland som beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största industrinationer, har visat ett stort intresse för SMF-samarbete länderna emellan.

En spännande möjlighet erbjuds därmed för företag, enligt ovan, att påbörja gemensamma projekt kring produktutveckling, teknikbaserade tjänster eller metoder inom alla teknik- och tillämpningsområden. Projekten ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar i internationell kontext.

På mötet presenteras utlysningens bakgrund, innehåll och ansökningsförfarande för både de svenska och de tyska projektparterna. En representant från AiF Projekt GmbH deltar också på mötet och berättar mer om hur ansöknings-och finanseringsprocessen ser ut i Tyskland.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på engelska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Anmäl dig senast den 9 februari.

Mer information och anmälan