Digitala vårdmöten – INSTÄLLT

12
mar
Blå Stråket 5, Stora Aulan, Huvudentrén, Sahlgrenska Sjukhuset
08.30 - 16.30

Varmt välkommen till ett öppet symposium som belyser framtidens möjligheter och begränsningar på temat Digitala vårdmöten. 

Dagen arrangeras av Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) i samverkan med Ekmanska Stiftelsen för kirurgisk forskning, Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare i VGR, Sahlgrenska Science Park, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och vänder sig till politiker, vårdpersonal och alla som är intresserade av framtidens sjukvård.

Program

08.30 – 08.35 Välkommen
Moderator: Doc Nils Crona, verksamhetschef
08.35 – 09.15 Nätläkarnas roll i den framtida primära vården: pros and cons
Göran Stiernstedt, Regeringens utredare
09.15 – 09.45 Etablering av digital vård inom hälso- och sjukvård: med strukturer uppbyggda för fysiska besök
Lars Kolmodin, Sveriges Kommuner och Regioner
09.45 – 10.15 Digital vård: Kvalitets- och säkerhetsfrågor
Jonas Johansson, Inspektionen för vård och omsorg
10.15 – 10.45 Kaffepaus
10.45 – 11.20 Digital primärvård i Norrland
Dr Peter Berggren, Områdeschef Lycksele/S.Lappland – via videolänk
11.20 – 11.55 Det virtuella hemsjukhuset i Borgholm, Öland
Dr Åke Åkesson, Primärvården, Borgholm – via videolänk
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Närhälsan online: exempel på digifys vård med kvalitet i fokus
Gudrun Greim, MD; PhD, Charlotte Lundholm, Närhälsan Online, VGR
13.30 – 14.00 Erfarenheter digital vård inom VGR; E-psykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Boel Mörck, Områdeschef, SU, Niels Eek, Sektionschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
14.00 – 14.25 Den primära och nära vårdens perspektiv
Prof Cecilia Björkelund, Sahlgrenska akademin
14.25 – 14.55 Hälsoekonomiska effekter/perspektiv på Digital vård
Doc Björn Ekman, Lunds Universitet
14.55 – 15.20 Digitala utvecklingsperspektiv för vård inom VGR
Dr Ragnar Lindblad, Koncernkontoret, VGR
15.20 – 15.45 Kaffepaus
15.45 – 16.30 Paneldiskussion
Moderator: Doc, Nils Crona, verksamhetschef
Prof Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dr Ragnar Lindblad,  Programägare FVM, Koncerkontoret, VGR
Sjukvårdspolitiker, Helen Eliasson (S), Vice ordförande, VGR
Sjukvårdspolitiker Henrik Ripa (M), Styrelseordförande, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henrik Cederqvist, VD, Cuviva AB
16.30 Avslutning

Symposiet är kostnadsfritt, men du betalar själv din egen lunch.

Mer info och anmälan