Digital Health Days

23
sep
Stockholm
13:00-14:00

Sahlgrenska Science Park deltar på Digital Health Days i Stockholm, där Anders Persson (affärsrådgivare) är en av föreläsarna under torsdagen den 24 september. Tillsammans med representanter från life science-industrin och nätverk inom eHälsa diskuterar han erfarenheter kring hur man bäst navigerar när det gäller olika regulatoriska frågeställningar inom medicinteknikområdet.

Regulations and the MedTech Compliance Maze – How to survive as a Digital MedTech start up in the regulatory landscape

Questions that will be  highlighted and discussed include: When is my product considered to be classified so that it must adhere to regulations regarding MedTech products? What is stipulated in these regulations and what is concretely expected of my Digital start up? What are the tools to facilitate my work? How do I connect this to business decisions in order to find the right way to market for my Product?

For more information, click here or go to digitalhealthdays.se