Di Impact Summit 2021 – Round table discussion

26
maj
Online
10.00 - 11.00
This webinar will be held in Swedish.
I en späckad sändning bjuder Impact Summit Hub upp till levande diskussion om hur Sveriges mest intressanta, nya och innovativa bolag får de bästa förutsättningarna. Sahlgrenska Science Parks rundabordssamtal startar kl 10.00 tillsammans med fem heta startups på temat:
Hur förbättrar healthtech människors liv och samhället i stort?

Bolagen du möter här är

  • Boneprox
  • Cuviva
  • Detectivio
  • Gnosco
  • Medtech 20

Kostnadsfri anmälan

Dagens industris idé och format Impact Summit har utvecklats i nära samarbete med Norrsken Foundation och lanserades första gången våren 2019. Impact Summit sätter ljuset på affärsmodeller och företag där kärnan i verksamheten är att lösa globala samhällsutmaningar och samtidigt växa som bolag.