Det goda livet – Almedalens efterdebatt sker i Göteborg

22
aug
Clarion Hotel Post
17:00-20:00

Läkemedelsbranschen verkar i en miljö som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-sektorn och Region Västra Götaland sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att regionens patienter får tillgång till innovativ behandling som ger förutsättningar för förbättrade utfall i vården.

Västra Götaland har ambitionen att stärka sin position som en av de främsta regionerna inom Life Science. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård såväl som regionens utveckling. Starkare och utökade samarbeten behövs för att hålla samman dessa uppdrag. En framgångsrik region skapar också förutsättningar för finansiering genom EU och andra externa aktörer. Västra Götaland blir attraktivt på många sätt.

Vad behöver göras för att leva upp till dessa ambitioner?

Almedalens efterdebatt i Göteborg kommer att ta sig an vad som behöver göras för att utveckla regionen och den hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen hälsar alla välkomna.

I debatterna kommer vi få lyssna på:

  • Annika Tännström (M) ordf. regionfullmäktige
  • Jonas Andersson (L) ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Håkan Linnarsson (S) 2:e vice ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Tony Johansson (MP) 1:e vice ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Jan Kilhamn, FoU-chef hälso och sjukvård, VGR

På scen finns också ”kommentatorpanelen” bestående av:

  • Ingrid Kössler, Processledare Patient- och Närstående-rådet RCC Väst
  • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Anders Blanck, vd LIF
  • Charlotta Gummesson, vd Sahlgrenska Science Park

Moderator är Anders Åkesson, Senior Advisor LIF

Välkomna!

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Anordnas av: LIF Väst