Design för programmerare

3
nov
Digitalt

Anmälan pågår till 30 september 2020

God och effektiv visuell kommunikation är en viktig nyckel för att skapa och leverera system som ger nöjda kunder. I samarbete med Karlstads Universitets uppdrags AB har Compare därför tagit fram utbildningen Design för programmerare i syfte att utveckla och stärka kompetensen inom visuell design/UX bland utvecklare.

Är du utvecklare och vill stärka din kompetens inom visuell design/UX så är detta utbildningen för dig. Den ger dig konkreta verktyg för att skapa bättre design till kund och kommunicera kring design med olika aktörer. Med fördjupad kunskap inom visuell design kan ditt företag ta ansvar för en större del av uppdragen, erbjuda mer välgrundade visuella lösningar och förbättra dialogen med kunderna och underleverantörer.

Mer information och anmälan