Datahantering och dataskyddsförordningen (GDPR) i en klinisk studie

7
dec
Online
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forums seminarieserie HT 2021

Seminariet ger grundläggande kunskap om datahantering i kliniska studier. Medarbetare på Gothia Forum berättar om eCRF-systemet REDCap, som används vid datainsamling inom Västra Götalandsregionen (VGR). En beskrivning av dataskyddsförordningen (GDPR) i kliniska studier kommer också att redovisas.

Talare:

Benny Jönsson och Tineke van den Broek, Data Managers Gothia Forum
Helena Carrick, jurist Gothia Forum

Kontakt:

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Petersson, Gothia Forum, christina.petersson@vgregion.se

Anmälan