Datahantering i en klinisk prövning och GDPR

27
maj
Digitalt
13:00-14:30
Gothia Forum, seminarieserie

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

Seminariet ger grundläggande kunskap om datahantering i kliniska studier. Medarbetare på Gothia Forum berättar om eCRF systemet, REDCap, som ska användas till datainsamling inom VGR. På seminariet lyfter vi även hur man går tillväga för att samla in och dela klinisk data på ett säkert sätt. En närmare beskrivning av GDPR i Kliniska studier kommer också att redovisas.

Talare:
Benny Jönsson, Data Manager Gothia Forum
Helena Carrick, jurist Gothia Forum

Kontakt:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Mer information och anmälan