Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

27
apr
Västra Götalandsregionen, Bergslagsgatan 2, Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan
13.00 -15.00

Ett seminarium där Säkerhetspolisen (SÄPO) berättar om de ökade hoten mot mindre företag och underleverantörer i Västra Götaland

Svenskt näringsliv står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen, inte minst i Västra Götaland.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Västra Götalandsregionen, Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

  1. Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
  2. Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  3. Hur går attackerna till?
  4. Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  5. Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

 

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsade och anmälan krävs.

Anmälan