CE-märkning för innovatörer och entreprenörer

8
okt
BIOTECH CENTER, ARVID WALLGRENS BACKE 20, GÖTEBORG
13:00 - 17:00

Arbetar du med innovation och nya tekniska idéer för vården? Då är detta en aktivitet för dig där du får information kring olika typer av produkter som berörs av regulatoriska krav, bland annat läkemedel, medicinteknik och eHälsa.

Du får även information och möjlighet till diskussion kring hur kraven praktiskt kan uppfyllas. Att tidigt skaffa sig denna kunskap gör det möjligt att själv planera och styra arbetet istället för att stöta på hinder och problem som senare kan ge tidsnöd.

Du får träffa Emilie Andersson och Helen Sandelin, experter inom området som ger dig grundläggande information kring villkor och krav för teknik inom vården, oavsett om du kommer från vården, företagssidan eller forskarvärlden.

Välkommen till en eftermiddag med Mediteq, Resource Partner @SahlgrenskaSP.

OBS! Lokalen ändrad till Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20.

Program 

13:00 Inledning

13:15 CE-märkning – Vad är det?
Produktsäkerhet och produktansvar
Regelverk och standarder

14:30 Fika 

15:00 Dokumentation – Varför då?
Ledningssystem
Att testa på patient – Får man det?

16:00 Vanliga misstag och fallgropar
Deltagarnas frågor och diskussion

16:30 Avslutning 

Har du frågor om dagens program, vänligen kontakta Lina på Mediteq lina@mediteq.se, tel. 0708-721441.

Kort om Mediteq
Mediteq är ett konsultföretag som hjälper och guidar dig bland regulatoriska krav, marknadstillträden och CE-märkning av medicintekniska produkter.  Vi arbetar både med små innovativa start-ups och stora multinationella företag. Vi har tydliga mål, vågar tänka nytt och har långsiktiga perspektiv i våra uppdrag.

Anmälan
Anmälan sker efter personlig inbjudan. Intresserad av att delta? Kontakta Carina Strand.

Välkommen!

Hälsningar,
Sahlgrenska Science Park & Mediteq