Bygga bolag – från idé till kommersiell framgång

28
apr
Biotech Center, Göteborg
8:00-9:30

Välkommen att starta morgonen med en riktigt god frukost och ett inspirerande seminarium!

Triathlon och ISEA kommer genom Jeppe Magnusson att berätta om bolaget Episurf Medical, som tagit sig hela vägen från idéstadie med initiala investerare, genom produktgodkännande och tillväxtfas, till att idag vara ett bolag på OMX Small Cap.

Seminariet kommer att belysa några av de viktigaste lärdomarna som dragits längs företagets resa, och lyfta frågeställningar såsom hur man skapar relation till kund och användare, hur man skapar förutsättningar för att differentiera sig, huruvida man ska tillverka själva eller outsourca produktionen, bygga en egen kompetensbas eller ta extern hjälp, samt hur man säkerställer en stark bruttomarginal.

Episurf Medical är ett bolag som utvecklar och säljer patientspecifika implantat och kirurgiska instrument för behandling av ledproblem.

Jeppe Magnusson är en av Triathlons experter inom Life Science och har mer än trettio år av industriell erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer såsom Mölnlycke Healthcare, SCA Hygiene Products samt Nobel Biocare. Jeppe är idag styrelseledamot i ett flertal etablerade och nyuppstartade bolag inom medicin/medicinteknik.

NÄR:
torsdag 28 april
VAR: Biotech Center, Göteborg
TID: 8:00-8:30 – Frukost & Registrering. 8:30-9:30 – Seminarium

ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan senast måndag den 25 april. Anmäl dig här.

Vid eventuella förhinder eller övriga frågor, vänligen kontakta: events@sahlgrenskasciencepark.se

Inbjudan sker i samarbete med Sahlgrenska Science Park, Triathlon, ISEA, Astra Zeneca Bio Venture Hub och GU Ventures.