Ansökningar till etikprövningsnämnden

12
jun
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13.00-14.00

Seminariet ger kunskap om hur du på ett framgångsrikt sätt formulerar en ansökan som beskriver din planerade forskningsuppgift inför nämndens etikbedömning. Dagens talare sitter i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och bedömer ansökningar.

Talare: Staffan Björk, Registercentrum och Per-Anders Jansson, Gothia Forum

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

Läs mer och anmäl dig här