Amerikadagen 2015

12
nov
Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg
07:30-17:30

Är Du beredd att bli inspirerad?

Amerikadagen är en stor möjlighet att ytterligare utbilda dig på en rad olika ämnen om du funderar på att utöka din verksamhet till USA. Ett par exempel är amerikanska-svenska handelsförbindelser och marknadsmöjligheter men mötet innehåller mycket mer. Lyssna på berättelser och råd som ges av både små och stora företag. Använd tiden att nätverka med inspirerande entreprenörer, framstående företagsledare, intressenter från Västsverige, dignitärer, tillresande amerikanska medverkande och många andra!

Moderator är Britt-Marie Mattsson (förstereporter på GP, belönad, bl a via Stora Journalistpriset för SVT-programmet Britt-Marie Mattsson). Öppningstalare är Leif Johansson, Styrelseordförande i Ericsson och AstraZeneca, som ger personliga reflektioner kring att göra affärer i USA. Under eftermiddagen talar bl a Carl Bennet, VD och grundare av Carl Bennet AB (samt huvudägare och ordförande i de börsnoterade företagen Getinge, Lifco och Elanders), om den stora amerikanska marknadens möjligheter och utmaningar. Var påläst och förberedd för FDA!

I egenskap av sponsor har vi ett begränsat antal biljetter som ger 30 % rabatt på deltagaravgiften. Hör av dig, så får du en kod inför din registrering till mötet!

Kontakta Pernilla Kollbratt, pernilla.kollbratt@sahlgrenskasciencepark.se eller 070-013 13 60 för en aktuell kod.

Läs mer om programmet till Amerikadagen.