Almi på Sahlgrenska Science Park

27
jun
Sahlgrenska Science Park, plan 4
10-12

Sahlgrenska Science Park har inlett ett närmare samarbete med Almi. En innovationsrådgivare från Almi finns på plats för möten på Sahlgrenska Science Park för att träffa både nystartade och etablerade företag. Ta chansen att få reda på bra möjligheter till finansiering och annan stöttning!

För mer information, kontakta Jonas Nilsagård, innovationsrådgivare, Almi, via e-post jonas.nilsagard@almi.se eller telefon 073-429 81 55.