Agera snabbt i en föränderlig värld

30
sep
Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg ELLER digitalt
16:00-18:30

StyrelseAkademien Västsverige och Ackordscentralen bjuder in till seminarium

Med en tydlig tillväxtagenda skall vi hantera vår omvärld. Samspelet mellan operativ ledning och styrelse skall fungera även när det blåser. Våren 2020 har satt oss alla på prov – agera snabbt i en föränderlig värld.

Välkomna till ett samtal kring strategi- och styrelsearbete samt att hantera svårigheter. Tomas Brunegård och Stefan Skeppstedt har båda gedigen erfarenhet från att både operativt genomföra nödvändig förändring men även som rådgivare och styrelsearbete.

Mer information och anmälan