3D-teknik inom VGR

27
apr
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
11.30-12.30 (13.00 inkl. lunch)

Utredning av behov och användning av 3D-teknik inom Hälso- och Sjukvården samt Tandvården

MedTech West bjuder in till lunchseminarium om 3D-teknik inom Västra Götalandsregionen. När det gäller 3D-teknik har sjukvården tagit ett språng i utvecklingen under det senaste decenniet. Med 3D-teknik menar vi här 3D-printing, 3D-modellering och 3D-visualisering. Inom medicinsk användning används tekniken främst för visualisering, planering av behandling och tillverkning av patientspecifika implantat, och trots att man sett fördelar är den inte fullt implementerad inom vården och används i olika grad inom spridda områden.

För att titta närmare på användningen och behovet av 3D-teknik inom hälso- och sjukvården samt tandvården i Västra Götalandsregion (VGR) genomfördes en omvärldsanalys och en fältstudie i flera verksamheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Därefter analyserades resultaten och man gjorde en gapanalys för att se skillnader mellan omvärlden och VGR

Läs mer och anmäl dig här 

Om du anmäler före kl. 15.00 måndagen den 23 april bjuder vi på en lätt lunch efter seminariet!

Välkommen!